Puhdistuskemia apuna autohuollossa 2023

Puhdistuskemia apuna autohuollossa 2023

Joillakin mekaanikoilla on huonoja kokemuksia kemiallisten puhdistustuotteiden käytöstä autohuollossa. Toiset eivät usko niiden tehokkuuteen ja ajattelevat, että niiden käyttö voi mitätöidä uuden auton takuun. Jos nämä puhdistustuotteet (lisäaineet) toimivat, niin miksi jotkut lisäaineet eivät tuota tuloksia? Jos ne eivät toimi, miksi niitä käytetään niin voimakkaasti autoalalla? Vastaus voi olla totta molemmissa tapauksissa; Katsotaanpa kemiallista puhdistusta perusteellisesti sen havainnollistamiseksi.

Partikkelien suhteellinen koko Visual Capitalist:n mukaan.

Mitä kemiallisessa puhdistusprosessissa tapahtuu? Yksinkertaisesti sanottuna kemialliset puhdistusaineet sitoutuvat hyvin pieniin hiilivetypartikkeleihin. Lopulta pienet ne ympäröidään puhdistusaineilla ja likapartikkelit sitoutuvat nesteeseen ja lopuksi ne kuljetetaan nesteen avulla pois. Sitoutumisnopeutta voidaan lisätä nostamalla lämpötilaa ja siirtämällä sidotut likapartikkelit pois. 

Pesuainemolekyyleissä on kaksi keskeistä osaa. Toinen komponentti suosii likakerrostumia ja toinen osa, joka sekoittuu hyvin nesteen tai voiteluaineen kanssa. On erittäin tärkeää, että puhdistuskemikaalit sekoittuvat hyvin ympäröivien nesteiden kanssa. Ilman riittävää sekoittumista lämmönsiirto ja sekoitus eivät mahdollista jatkuvaa puhdistusta. Esimerkki olisi yrittää puhdistaa astiat ilman vettä, mutta käyttämällä vain pesuainetta. Tämä sekoittuminen tapahtuu molekyylimittakaavassa (1,0×10-9 metriä), tai toisin sanoen noin tuhat kertaa pienempi kuin mikroni (1,0×10-6 metriä). Tyypillinen toleranssi moottorissa on 2,54 – 5,588 mikronia.  Tyypillisesti 5-10 mikronin partikkelikoko aiheuttaa kulumista esimerkiksi diesel polttoainejärjestelmässä. 

Koska puhdistus tapahtuu pienessä mittakaavassa, kemiallinen puhdistus on hyvä valinta puhdistettaessa liikkuvia osia tiukoilla toleransseilla. 

Kuinka kemikaalit puhdistavat hiilivetykarstan moottorin sisäisistä osista autohuollon yhteydessä? 

Tämä kysymys herää melko usein autojen polttoaine- ja voiteluaineiden kanssa työskentelevien keskuudessa. Selitystä voidaan kuitenkin yksinkertaistaa päivittäisillä kemiallisilla ja fysikaalisilla käsitteillä. Esimerkiksi monille meistä on tuttu tavallinen kotityö, vaatteiden pesu. Jos haluamme poistaa tietyn tyyppisen tahran suosikkipaidastamme, sinun on täytettävä muutama fysikaalinen ja kemiallinen vaatimus.

Lämpötilan hyödyntäminen puhdistamisessa

Tämä näyttää olevan suhteellisen tunnettu käsite, mutta miten se voidaan selittää? Lämpö on energian muoto, ja kun se lisätään tiettyyn järjestelmään (pesukone, astianpesukone, moottorin kampikammio), se mahdollistaa suuremman fysikaalisten ja kemiallisten reaktioiden tapahtumisen. Saostumat voivat tulla liukoisiksi tai liueta veteen fysikaalisesti, tai niillä voi olla energiaa, joka tarvitaan sitoutumaan kemiallisesti johonkin lisättyyn pyykkisaippuaan. Joka tapauksessa lämmön lisääminen parantaa aineiden vuorovaikutuksen todennäköisyyttä, mikä on välttämätöntä puhdistuksessa.

Järjestelmän lämpötilan nostaminen tuottaa tyypillisesti parempia tuloksia puhdistuksessa.

Kun autohuollossa harkitaan moottoriajoneuvon sisäosien puhdistamista, lämpö on erityisen tärkeää. Insinöörimaailmassa autojen moottoreita kutsutaan asianmukaisesti ”lämpömoottoreiksi”, koska ne pystyvät muuttamaan lämpöä energiaksi. Suuri osa lämmöstä menetetään tehottomasti prosessissa, mutta harvat mekaaniset järjestelmät ovat täydellisiä. Osa tästä jäännöslämmöstä aiheuttaa polttoaineiden ja voiteluaineiden hajoamisen ei-toivotuiksi likakerrostumiksi. Jos haluamme puhdistaa nämä kerrostumat tehokkaasti, lämmön käyttö on loistava tapa lisätä onnistumisen todennäköisyyttä. Lämpö parantaa saostumien kykyä liueta vastaaviin nesteisiin ja antaa energiaa kemialliseen vuorovaikutukseen yhteensopivien pesuaineiden kanssa.

Ajoneuvoja huollettaessa useimmat mekaanikot käyttävät lämpöä sisäisten järjestelmien puhdistamiseen. Saostumien poistaminen on tärkeä osa mekaanisten osien vapaan ja esteettömän liikkumisen varmistamista. 

Useimmat BG Products työkaluja, laitteita ja huoltotuotteita hyödyntävät huoltopalvelut käyttävät lämpöä onnistuneiden tulosten saavuttamiseksi. Saostumien liukenemisen ja BG kemian aktivoinnin varmistaminen niiden poistamiseksi ei ole tehokasta ilman runsaasti lämpöenergiaa. Varo halpoja liuotinpohjaisia puhdistusaineita. Nämä tuotteet voivat haihtua helposti kuumennettaessa eivätkä kestä tarpeeksi kauan puhdistaakseen useimmissa nykyaikaisissa ajoneuvojärjestelmissä.

Kemian rooli puhdistamisessa

Useimmissa tapauksissa kemikaalien käyttö auttaa suuresti puhdistamisessa ja ei-toivottujen aineiden poistamisessa. Puhdistusaineet eivät yleensä muutu pysyvästi kemiallisesti, vaan ne sitoutuvat saostumiin väliaikaisesti. Ajattele edellistä esimerkkiä likaisesta pyykistä. Vaatteiden pesu saippualla (pesuaine) sitoo hiukkasia veteen. Likainen vesi valutetaan sitten pois, ja meille jää puhtaita esineitä. Kemiallista reaktiota ei välttämättä ole tapahtunut silloin, kun päädyt johonkin muuhun.

Ihanteellinen puhdistusaine ei saa haitata järjestelmää, vaan se saa olla vain vuorovaikutuksessa lian kanssa.

Lubrication Expert havainnollistaa miten öljyn pesuaineet toimivat

Ymmärrämme myös, että kemiallisilla puhdistusaineilla on ihanteellinen aika ja paikka. Kemistit ovat kehittäneet erityisiä pesuaineita, jotka ovat yhteensopivia ainutlaatuisten kerrostumien kanssa. Et käyttäisi tiskisaippuaa hiusten pesuun tai valkaisuainetta matoille. Jokainen kemiallinen puhdistusaine on räätälöity käyttötarkoituksensa mukaan, samoin kuin pesuaineet autojen järjestelmien saostumien poistamiseksi. Polttoaine- ja öljyjäämien puhdistaminen autojen järjestelmissä vaatii erityisiä puhdistuskemikaaleja, jotka ovat turvallisia niiden järjestelmille ja tehokkaita likakerrostumille.

Järjestelmien kehittyessä mekaanisessa toiminnassa, muuttuvat myös niiden muodostamat kerrostumat. Väärien tai vanhentuneiden puhdistuskemikaalien käyttö näissä järjestelmissä ei välttämättä tuota tuloksia tai voi jopa edistää kerrostumien muodostumista! Öljyn sekaan laitettavaien pesuaineiden tulee pitää likajäämät suspensiossa, jotta ne voidaan poistaa vanhan öljyn mukana. Sitä vastoin polttoaineen pesuaineett sitovat ja siirtävät saostumia katalyytteihin hapettumista varten. BG Products hyödyntää uusinta pesuaineteknologiaa, joka on räätälöity autoteollisuuden polttoaine- ja voiteluainejärjestelmiin.

Liikkeen hyödyntäminen puhdistusprosessissa

Ennen tiettyjen kemiallisten puhdistusaineiden tuloa käsinpuhdistus oli normi. Monet järjestelmät käyttävät fyysistä sekoitusta auttamaan puhdistusprosessiaan. Liiallinen sekoitus voi aiheuttaa vahinkoa puhdistamisen sijaan. Liian vahva painepesuri voi poistaa lian ja lian lisäksi myös maalin pinnalta. Ihannetapauksessa puhdistusprosessissa käytetään sekoitusta lisäämään kemikaalien ja lämmön kanssa vuorovaikutuksessa olevien kerrostumien pinta-alaa. Saostumien siirtäminen sekoittaen on hyödyllistä, mutta on tehtävä hitaasti ja turvallisesti.

Ikivanha jynssäävä liike auttaa poistamaan likakerrostumia.

Minkälaista liikettä syntyy ajoneuvojen ilma-, polttoaine- ja öljyjärjestelmien kerrostumien puhdistamiseksi? Moottorin imu- ja pakojärjestelmät hyödyntävät sekoitusta niiden läpi kulkevan ilman virtauksen ja turbulenssin kanssa. Ilma on neste, jota voidaan käyttää saostumien siirtämiseen ja puhdistamiseen. Polttoaine ja öljy ovat myös nesteitä, jotka tarjoavat virtausta, turbulenssia ja kosketusta järjestelmiinsä olevien kerrostumien kanssa. Avain ilma-, polttoaine- ja öljyjärjestelmien turvalliseen ja tehokkaaseen puhdistukseen on hyödyntää näitä olemassa olevia suunniteltuja sekoitusmuotoja. Monet BG-työkaluja ja -kemikaaleja käyttävät huoltopalvelut hyödyntävät puhdistuksessaan olemassa olevaa moottorin sekoittavaa liikettä. BG:n autoinsinöörien ohjeiden mukaisesti varmistat saostumien tehokkaan puhdistuksen turvallisesti.

Öljyssä sitoutuneita kerrostumia suspendoidaan ja hajotetaan, kunnes ne valutetaan pois huollon aikana. Polttoainejärjestelmän jäämät sitoutuvat pesuaineeseen, kun ne joutuvat kosketuksiin käsitellyn bensiinin tai dieselin kanssa. Osa kemiasta aktivoituu vasta palaessa. Yhdistetyt ilmassa olevat kerrostumat siirretään katalyytteihin, joissa ne hapetetaan vaarattomiksi pakokaasuiksi. Saostumien hidas ja asteittainen poisto varmistaa, että katalyytit eivät ylikuormitu tai tukkeudu. Puhdistuksen myötä palamisprosessi tehostuu ja paranee entisestään. Sekoitus liikkeen avulla vaaditaan kerääntymien poistamiseksi järjestelmästä, kun ne ovat sitoutuneet puhdistuskemikaaleihin.

Miksi valita BG tuotteet?

Ajoneuvokäytössä luonnollisesti esiintyvän lämmön ja sekoituksen lisäksi BG-tuotteiden valinnan tulisi olla asialistalla, kun valitaan kemian tuotteita autohuoltoon. Vaikka kemialliseen puhdistamiseen on tarjolla monia vaihtoehtoja, harvat ovat niin suorituskykyisiä kuin BG. ISO-sertifioinneilla varmistetaan, että kemikaalien laatu ja valikoima tuottavat tuloksia ilman haittaa. Monia samantyyppisiä kemikaaleja käytetään polttoaineiden ja moottoriöljyjen valmistuksessa. Ympäristöviraston (EPA) valvonta varmistaa myös, että kemikaalit ovat hyvin tunnettuja ja rekisteröityjä. Näitä samoja kemikaaliperheitä käyttävät joka päivä alkuperäisvalmistajat (OEM:t), jotka eivät itse valmista polttoaineitaan ja voiteluaineitaan.

Työskentely alkuperäisvalmistajien kanssa likakarstaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi on ansainnut BG:lle paikan useiden eri alkuperäisvalmistajien teknisissä huoltotiedotteissa. Vähittäiskaupan liuottimien käyttö puhdistukseen tuottaa minimaalisia tuloksia ja joskus aiheuttaa ongelmia. Vain ammattikäyttöön tarkoitettu kemia on räätälöity sekoittumaan hyvin, puhdistamaan turvallisesti ja estämään tulevia kerrostumia. BG-kemian käyttäminen varmistaa, että öljyn ja polttoaineen tekniset vaatimukset täydennetään sen sijaan, että niitä laimennettaisiin puhdistuksen aikana. 

Ilma-, öljy- ja polttoainekanavat on suunniteltu toimimaan minimaalisin virtausrajoituksin. Alati kasvava kysyntä lähes täydelliselle virtaukselle uusimpien ajoneuvojen ajoneuvojen nestejärjestelmissä ei siedä virtausta haittaavia rajoituksia. Nykyään kyse ei ole enää siitä, että ”onko” moottorin sisäiset osat puhdistettava, vaan ”milloin”. Autojen huoltopuhdistuksen ”mitä pitäisi käyttää” -osuudella on suuri vaikutus puhdistuskemiaa käyttävien palveluiden tehokkuuteen. Ja kemikaalien tehokkuus puolestaan vaikuttaa mekaanikon hyviin tai huonoihin kokemuksiin tällaisista palveluista.

Nykyaikaisilla ajoneuvoilla on korkeat fyysiset ja KEMIALLISET vaatimukset, jotka on täytettävä turvallisen ja tehokkaan toiminnan kannalta. Tuhansien merkkiliikeiden ja riippumattomien korjaamoiden yhteistyön ansiosta BG Products ylläpitää ja kehittää; turvallisia, tehokkaita ja luotettavia huoltotuotteita.

  • Lämpö on kaverisi autojen sisäisessä puhdistuksessa
  • Monetkaan huoltokemikaalit eivät kestä vertailua. Etsi todistusaineistoa valmistusalkuperästä ja asianmukaisia serfifikaatteja. Nykyaikaiset polttoainejärjestelmän puhdistusaineet ovat erikoistuneet joko bensiiniin tai dieseliin. Polttoainetuotteissa, joiden väitetään toimivan molemmissa, käytetään vanhentunutta tekniikkaa ja ne voivat edistää likakarstan syntymistä.
  • Noudata kemikaalivalmistajan ohjeita  puhdistuksen aikana sekä tuotteita, jotka eivät laimenna voiteluaineita puhdistuksen aikana.

Clinton J. Meyer

ACS Certified Petroleum Chemist