Eettistä ajoneuvohuoltoa

Eettistä ajoneuvohuoltoa

Millaista hyvinvointi huoltoa te tarjoatte asiakkaidenne ajoneuvoille ja kuinka kestävästi?

Moraalinen haaste

Autot ovat kompleksisempia kuin koskaan ennen. Ne vaativat enemmän huolenpitoa kuin ikinä. Silti useimmissa ajoneuvovalmistajien huolto-ohjelmissa huolletaan vähemmän kuin koskaan ennen.

Tehdään väärin ympäristön, ajoneuvon omistajan ja lopulta oman liiketoiminnan kannalta.

Näin ei voida jatkaa.

Moraalinen velvollisuus

Vastuu auttamisesta on ensisijaisella huolto liikkeellä. Auttaminen täytyy aloittaa riittävän aikaisin, jotta voidaan saavuttaa kestävän kehityksen mukaista lisäarvoa.

Miten te välitätte asiakkaistanne?

Kestävyyshaaste

Jatkuvasti niukka huolto johtaa järjestelmien sisäiseen likaantumiseen, liialliseen öljyn kulutukseen, kohonneeseen polttoaineen kulutukseen, kohonneisiin päästöihin ja laiterikkoihin.

Polttomoottori autot ovat liikenteessä tänä päivänä. Vaikuttavuutta voi tehdä heti.

Moottorivalmistaja  Cummins Inc. mukaan moottoreiden laakeririkot voidaan jakaa seuraaviin syihin:

  1. Asennus ja toiminta rikot (15%)
  2. Pinta reaktion aiheuttamat rikot (15%)
  3. Voiteluaineen pettäminen (25%)
  4. Likaantuminen (45%)

Kohdat 2, 3 & 4 liittyvät voiteluaineisiin. Pinta reaktio liittyy korroosioon, mutta korroosiolle altis olosuhde muodostuu hapettuneen ja kontaminoituneen voiteluaineen vuoksi. 

Voiteluaineen kyky suojata moottoria on  keskeinen asia eettisesti kestävässä huolto-ohjelmassa. Huolto-ohjelmassa täytyy minimivaatimukset täyttävän öljyn lisäksi huolehtia voitelujärjestelmän puhtaudesta ja öljyn hyvästä kunnosta huoltovälin aikana.

Kiertotalous

Suomen ajoneuvo kannan keski-ikä on korkea 13 vuotta. Se ei välttämättä ole huono asia.

According to @Sanna Tyni, a researcher and lecturer from the Lapland University of Applied Sciences, the Arctic Circular Economy is about doing sustainable business in our region with smart, helpful activities. We need to utilize resources wisely, find solutions for challenges like long distances, develop industrial side streams, and collaborate with the public sector.

The circular economy model, first made popular by Kate Raworth’s work on Doughnut Economics, is based on a simple premise: resources stay in the loop for a longer time, which minimizes greenhouse gas emissions, and reduces reliance on fossil resources and waste production.

Pitämällä voitelujärjestelmät paremmassa toimintakunnossa voidaan noudattaa kiertotalouden periaatteita.

Nykyinen vallalla oleva lähestymistapa edustaa kertakäyttökulttuuria, koska ollaan valmiita siirtämään ongelma toisaalle ja myymään uusi auto tilalle. Tässä asiassa autoteollisuuden ja ajoneuvo markkinan tulee ryhdistäytyä. Aloitetaan tämä ryhdistäytyminen Suomesta.

Kenellä on vastuu kestävyydestä

Sitra: “Ilmastonmuutosta ja maapallon kantokykyä koskevasta vastuusta on hankala puhua. Kysymykset paisuvat helposti laajoiksi: Kuka on vastuussa, jos ihmiskunta kohtaa tuhonsa oman käden kautta? Jos minä olen vastuussa, kenelle tai mistä asiasta tarkalleen ottaen vastaan, kysyy sosiaalietiikan tutkija Suvielise Nurmi. Kun ongelmat ovat suuria, vastuu siirretään helposti muille. Ja kun vastuun itsessäänkin on monimutkaista, tapahtuu ilmiö, jossa vaikeat asiat käsitellään julkisessa keskustelussa joko päivittelemällä tai syyttämällä yksittäisiä ihmisiä pienistä, mutta helposti ymmärrettävistä laiminlyönneistä. Ratkaisevia toimijoita koskeva muutosvaade on vaikeampi konkretisoida. Ympäristöasioissa vastuukysymykset ovat monimutkaisia, eikä varsinkaan juridisesti pitäviä vastuita ole helppo osoittaa.

Autoalan yrityksillä on moraalinen vastuu

Sitran mukaan yrityksillä on moraalinen vastuu.

Liberaalit yhteiskunnat pyrkivät puuttumaan yksilöiden ja yritysten vapauteen vain vähän. Siksi yritysvastuulla on merkittävä rooli. Yksilön ympäristövastuussa korostetaan kulutusvalinnoilla vaikuttamista, mutta ihmiset kokevat kuitenkin usein, ettei kulutus valinnoilla ole riittävää vaikutusta.

“Vastuu edellyttää tahdon vapautta. Missä määrin voimme vaikuttaa todellisuuteen omilla valinnoillamme? Vapaus – ja siten myös vastuu – tulisi ymmärtää myös osana yhteisöllistä toimintaa. Yritykset, yhteisöt ja valtio ovat kollektiiveja, joilla on tiettyjä pyrkimyksiä kollektiivisina yksikköinä. Siksi niillä on myös kollektiivinen vastuu toiminnastaan.

Ottamalla vastuuta kestävämmästä ajoneuvohuollosta yritys voi aidosti toteuttaa yhteiskunta vastuutaan.

Miten teidän yritys hoitaa yhteiskunta vastuutaan?

Ajoneuvon hyvinvointi

Kun ajoneuvo voi hyvin, niin sen omistaja voi olla luottavaisin mielin. Vastaavasti, kun ajoneuvo oireilee vikoja, niin se huolestuttaa ajoneuvon omistajaa.

Eettisesti kestävä huolto:

  1. Puhdistus tehdään varsinaisen voiteluaineen vaihdon yhteydessä. Korkealaatuisella tuotteella ja oikeaoppisella puhdistusmenetelmällä varmistetaan puhdistuksen turvallisuus ja poistetaan ongelmia aiheuttava lika turvallisesti voitelujärjestelmästä.
  2. Voiteluaineen ja nesteen vaihto on tärkeä osa eettisesti kestävää huoltoa. Helppous ja nopeus varmistaa, että työ ei jää tekemättä. Pyrkimys on saada mahdollisimman paljon vanhaa likaantunutta ja kulunutta voiteluainetta pois. Valitulla menetelmällä on väliä ja korkealaatuiset laitteet takaavat tulokset ja pitkäkestoisen sitoutumisen huoltoprosessiin.
  3. Voiteluaineella on väliä. Valmistajat asettavat minivaatimuksen voiteluaineille ja se on lähtökohta. Mikäli aikomuksena on ajaa vaativissa olosuhteissa, kuten ääri lämpötiloissa, ruuhkassa tai pitkällä huoltovälillä, niin lisäämällä korkealaatuisempi voiteluaine saadaan parempi turva seuraavalle vaativalle huoltovälille. 

BG Metodi

Lähes kaikki BG huoltopalvelut noudattavat samaa kaavaa; puhdistus, nesteen vaihto ja nesteen vahvistaminen turvallisilla ja tutkitusti tehokkailla huoltotuotteilla.

Emme lupaa ihmeitä vaan lupaamme, että tuotteet tekevät sen minkä ne mainostavat tekevänsä ja ne tekevät sen parhaalla mahdollisella tavalla. BG Products Inc. on ISO sertifioitu 14001, 17025, 45001 ja 90001 alkuperäisvalmistaja.

Autojen moottoreiden ja järjestelmien likaantumiseen ja toimintahäiriöihin tehdään paljon tieteellistä tutkimusta riippumattomien tahojen toimesta. SAE International (alkuperäisesti Society of Automotive Engineers) on yksi tällainen taho. Tällainen autoalan tieteellinen tutkimus antaa vahvan pohjan kehittää toimivampia huoltomenetelmiä ja -tuotteita tiedossa oleviin huoltohaasteisiin.

BG on tuotteidensa kehittäjä ja alkuperäisvalmistaja. BG tuotteet on huolellisesti testattuja ennen ja jälkeen valmistuksen ja ne ovat jatkuvan tuotekehityksen alla. Ne ovat alan standarditesteissä (ASTM) pienen eliittijoukon kärjessä ja alan ammattilaisten joukossa BG tunnetaan teknisestä ylivertaisuudestaan.

Eettisyyttä, on toimivat ja testatut tuotteet, kun niitä käytetään oikein ja riittävän ajoissa estämään tiedetyt ongelmat autojen nestejärjestelmissä. 

BG huoltomenetelmällä voitte tutkitusti vähentää päästöjä ja polttoaineen kulutusta. Näin tehden säästyy rahaa, aikaa ja hermot sekä luonto kiittää.

Puhdistus
Voitelujärjestelmien optimaaliselle toiminnalle lähtökohta on puhtaus, kuten auton ollessa uusi. BG huoltotuotteet on suunniteltu puhdistettava järjestelmä ja sen erityispiirteet huomioiden. Tuotteet ovat turvallisia ja tehokkaita. Tarkoitus on poistaa ongelmia aiheuttava lika huoltokemian ja -menetelmän yhteisvaikutuksella. Tulokset puhukoon puolestaan.
Nesteenvaihto
Joissakin nestejärjestelmissä tarvitaan huoltolaite puhdistuksen lopputuotteen poistamiseksi järjestelmästä vanhaan nesteen mukana, kuten vaikkapa jäähdytysjärjestelmä tai automaattivaihteisto. BG huoltolaitteet on suunniteltu kovaan ammattikäyttöön ja ne tekevät työn nopeasti, helposti ja luotettavasti. Esimerkiksi vanhimmat automaattivaihteiston huoltolaitteemme ovat 10 vuoden jälkeen edelleen toiminnassa. 
Suojaaminen
Autoalan voiteluaineita voidaan vahvistaa turvallisten ja tutkittujen huoltotuotteiden avulla. Tarkoitus on erityisesti parantaa niitä ominaisuuksia, joista kustannuspaineista johtuen on säästetty. Varaa parantaa on. Katsoppa vaikka tämä standardi testi moottoriöljyn hapettumissuojasta.